Underläkare - lön

Sammanställningen nedan visar hur mycket underläkare får i lön. Vill du veta löner för ST-läkare eller specialistlakare kan du läsa mer om det på respektive sida.

Vad kan man begära i lön som underläkare?

Vi har summerat vad lönen för underläkare är i genomsnitt över hela landet och vad du kan begära. Lönen beror på flera faktorer så som behörighet och erfarenhet. Det finns stora skillnader i lön mellan olika typer av läkare.

Vad tjänar en underläkare?

En medellön för läkare brukar ligga på 42400 kr, men lönen beror som sagt på vart i landet du jobbar. Nedan ser du mer statistik över en underläkares lön i hela landet.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 50,100 kr 49,700 kr 51,800 kr
Stockholm
Stockholm 48,700 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 52,200 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 50,000 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 46,000 kr - -
Västsverige
Västsverige 49,600 kr 49,000 kr 56,700 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 51,200 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 50,300 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 50,800 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Sydsverige
Sydsverige 45,800 kr - -
Västsverige
Västsverige 48,400 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 50,800 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 50,700 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 51,100 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 50,500 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 51,200 kr - -
Riket
Riket 49,700 kr 49,400 kr 51,000 kr
Stockholm
Stockholm 48,000 kr - -

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Sydsverige
Sydsverige 45,200 kr - -
Riket
Riket 49,700 kr 49,300 kr 51,900 kr
Stockholm
Stockholm 49,400 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 51,000 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 50,600 kr - -
Västsverige
Västsverige 48,700 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 50,500 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 50,500 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 50,800 kr - -

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 48,700 kr 48,600 kr 49,400 kr
Stockholm
Stockholm 48,300 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 50,600 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 50,000 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 44,400 kr - -
Västsverige
Västsverige 48,000 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 49,700 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 49,700 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 50,700 kr - -

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 47,500 kr 47,900 kr 46,900 kr
Riket
Riket 47,800 kr 47,600 kr 48,700 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 49,200 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 49,200 kr - -
Västsverige
Västsverige 47,700 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 43,600 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 48,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 47,400 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 48,600 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 47,100 kr 47,200 kr 46,800 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 48,400 kr - -
Stockholm
Stockholm 47,100 kr 47,200 kr 46,800 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 48,600 kr - -
Västsverige
Västsverige 46,900 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 43,200 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 48,400 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 49,200 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 48,500 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 46,700 kr 46,400 kr 47,100 kr
Riket
Riket 46,200 kr 46,100 kr 47,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 47,100 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 47,400 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 42,400 kr - -
Västsverige
Västsverige 45,500 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 48,000 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 46,600 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 48,800 kr - -